Sunday, May 1, 2011

do'a untuk para mujahidin

Allahumma a’izzal islam wal muslim wa adzillas syirka wal musyrikin wa
dammir a’da aka a’da addin wa iradaka suui ‘alaihim yaa robbal ‘alamin.

Wahai Allah muliakanlah Islam dan kaum muslimin, hinakan dan
rendahkanlah kesyirikan dan pelaku kemusyrikan dan hancurkanlah musuh-Mu
dan musuh agama-Mu dengan keburukan wahai Rabb semesta alam.
Allahumma ‘adzdzibil kafarotalladzina yashudduna ‘ansabilika, wa
yukadzdzibuna min rusulika wa yuqotiluna min awliyaika.

Wahai Allah berilah adzab…. Wahai Allah berilah adzab…. Wahai Allah
berilah adzab…. orang-oramg kafir yang telah menghalang halangi kami dari
jalan-Mu, yang telah mendustakan-Mu dan telah membunuh para
wali-Mu, para kekasih-Mu
Allahumma farriq jam’ahum wa syattit syamlahum wa zilzal aqdamahum wa bil
khusus min Yahuud wa syarikatihim innaka ‘ala kulli syaiin qodir.

Wahai Allah pecah belahlah, hancur leburkanlah kelompok mereka, porak
porandakanlah mereka dan goncangkanlah kedudukan mereka, goncangkanlah
hati hati mereka terlebih khusus dari orang-orang Yahudi dan sekutu-sekutu
mereka. Sesungguhnya Engkau Maha Berkuasa.
Allahumma shuril islam wal ikhwana wal mujahidina fii ‘irooq wa fii
filistina wa fii libanin wa fii kulli makan yaa Rabbal ‘alamin.

Wahai Allah tolonglah Islam dan saudara kami dan para mujahid, orang yang
berperang di jalan-Mu di Irak, Palestina, Libanon dan di mana
saja mereka berada wahai Rabb semesta alam.
Aamiin Yaa Robbal ‘alamin.

No comments:

Post a Comment